Judith Gawol
 
Fotografin 
Brian Davis - Opernsänger
Brian Davis - Opernsänger
Pia Stutzbarth - Artistin
Pia Stutzbarth - Artistin
Madita Paulin - Schauspielerin/Model
Madita Paulin - Schauspielerin/Model
C. Bernd Sucher - Kritiker/Schriftsteller
C. Bernd Sucher - Kritiker/Schriftsteller
Yongbo Zhao - Maler
Yongbo Zhao - Maler
Konrad Mika
Konrad Mika
Weltfrauentag, Hannover
Weltfrauentag, Hannover
Shirin Abedi - Fotojournalistin
Shirin Abedi - Fotojournalistin
Daniel Grossmann - Dirigent
Daniel Grossmann - Dirigent
Maslenitsa Fest - Kupio, Finnland
Maslenitsa Fest - Kupio, Finnland
UWE Der Festival - Theaterakademie August Everding
UWE Der Festival - Theaterakademie August Everding
Irland
Irland
Amelie Föllinger - Deutsche Turnerin
Amelie Föllinger - Deutsche Turnerin
Jean-George Strentz - Jäger
Jean-George Strentz - Jäger
Rebecca Wolter - Studentin
Rebecca Wolter - Studentin